Dit is TOP! – Tarwewijk Ondernemers Platform

Tarwekracht is bezig met het opzetten van een platform voor ondernemers. Een platform dat bijdraagt aan meer samenwerking, meer werk en een sterkere wijkeconomie. Dat is TOP! Tarwewijk Ondernemers Platform

Via het platform leren ondernemers elkaar beter kennen, kunnen ze makkelijker contact leggen met de gemeente en ontstaan er mogelijkheden voor samenwerking.

Wat hebben ondernemers nodig? Waar liggen gemeenschappelijke belangen en kansen? Kunnen ze elkaar versterken?  Een actief lokaal netwerk levert een positieve bijdrage aan het ondernemingsklimaat en veerkracht in de wijk.  Vanuit het platform worden periodieke netwerkbijeenkomsten georganiseerd, telkens bij een andere ondernemer die als gastheer/vrouw optreedt.

Via nieuwsbrieven worden ondernemers op de hoogte gehouden en een netwerkkaart maakt het platform en haar ondernemers zichtbaar.