KennisLokaal Tarwewijk

Het is al lange tijd een probleem dat we kwetsbare bewoners niet goed bereiken. Veel onderzoeken, rapporten en beleidsmaatregelen richten zich vooral op een klein deel van de bevolking: mensen met een hoge opleiding uit welvarende buurten. Zij zijn vaak mondig en willen graag meepraten en meebeslissen. Maar ook andere bewoners willen dat. En dat is zeker mogelijk, als we hen maar op een goede manier benaderen, met aandacht die aansluit op hun behoeften.

Het moet dus anders. Bewoners zouden een stem moeten hebben in alle stappen van het onderzoek, van het vaststellen van het probleem tot het vertalen van resultaten naar oplossingen. Er wordt veel geld besteed aan onderzoek in Zuid, maar bewoners merken daar weinig directe voordelen van.

Tarwekracht wil bewoners samen eigenaar maken van stedelijke voorzieningen. Geïnspireerd door het gezamenlijke beheer van natuurlijke hulpbronnen in landelijke gebieden, zoals landbouwgrond (de meent), gaat het in de stad om het gezamenlijke eigendom en beheer van bijvoorbeeld gebouwen, land, energie en kennis. Voor dat laatste wordt het KennisLokaal opgezet: een netwerk (met een fysieke locatie) van bewoners, sociale ondernemers en andere betrokkenen in de wijk die gezamenlijk eigenaarschap oppakken ten aanzien van onderzoek: bij het bepalen van het probleem, het coördineren van onderzoeksvragen van buitenaf, meebepalen over de opzet en werkwijze en zelf onderzoeker zijn.

Het doel van de kennismeent is:

  • Beter onderzoek door inzet van wijkonderzoekers (bewoners):  a) Verhogen van het onderzoeksvolume, b) Betere bereikbaarheid van verschillende groepen, c) Benutten van lokale kennis en ervaring
  • Benutten van talenten en vergroten van vaardigheden van bewoners
  • Stimuleren van de wijkeconomie
  • Vergroten van zeggenschap en eigenaarschap van bewoners in het onderzoek
  • Bevorderen van betrokkenheid van bewoners bij onderzoek en wetenschap, en het vertrouwen in wetenschap en instanties vergroten.

Proefproject ‘Veerkrachtige Delta’ EUR & TUDelft:

Tarwekracht gaat in opdracht van de EUR & TU Delft de sociale en fysieke infrastructuur voor de kennismeent verkennen, inventariseren en vastleggen. Dit omvat:

  • Het identificeren van onderzoeksruimtes en -faciliteiten waar (burger)onderzoekers sessies kunnen organiseren.
  • Het identificeren van sleutelpersonen en organisaties om de kennismeent vorm te geven.
  • Het opzetten van een flexibel netwerk van bewoners die worden opgeleid als onderzoekers en het mobiliseren van onderzoekscapaciteit.
  • Het in kaart brengen van de vaardigheden van bewoners in relatie tot verschillende werkgebieden van de kennismeent.
  • Het ontwikkelen van trainingsmodules voor wijkonderzoekers over diverse onderzoeksmethoden en dataverzameling.