Ontwerpprijsvraag

Op twee pleinen rondom de Zwartewaalstraat wordt een openbare ontwerpprijsvraag uitgeschreven. Wijkbewoners, studenten en lokale organisaties kunnen hiervoor een ontwerp indienen. De winnaar wordt gekozen door een jury van vertegenwoordigers uit de wijk en vakmensen. In samenwerking met ontwerpers van de gemeente Rotterdam wordt het ontwerp verder uitgewerkt en uitgevoerd op locatie.

Tijdens activiteiten in de wijk is informatie opgehaald over wensen en behoeften van verschillende mensen. Dit wordt samengevoegd met de randvoorwaarden die de gemeente stelt tot een programma van eisen. Dit document vormt de basis van waaraan het ontwerp moet voldoen.


Begin december kunnen de teams zich inschrijven via deze pagina.

Het gehele traject ziet er als volgt uit:

Herfst 2020

input verzamelen programma van eisen

Herfst 2020

Herfst 2020

Programma van Eisen vaststellen

Herfst 2020

Winter 2020

Uitschrijving prijsvraag

Winter 2020

Winter 2020

Jurering inzendingen + stemming

Winter 2020

Lente 2021

Prijsuitreiking

Lente 2021

Lente 2021

Voorbereiding uitvoering

Lente 2021

Zomer 2021

Uitvoering

Zomer 2021

Zomer 2021

Oplevering + opening pleinen

Zomer 2021