Ontwerpprijsvraag

Publieksjury en vakjury hebben gesproken!

Zowel de inzending ‘De Nieuwe Tarweroute’ (nr. 102) als de inzending ‘Het Buurtplein’(nr. 122) worden met een eerste prijs beloond. Deze teams wordt gevraagd een gezamenlijk plan voor uitvoering te maken.

Inzending ‘Voortuin en sprintveld’ (nr. 118) wint de tweede prijs en inzending ‘Tarwewijk De Stijl’ (nr. 119) krijgt een eervolle vermelding.

Dank aan alle teams voor hun inzet en creativiteit.

Winnaars 1e prijs vakjury:
Alexander van Delft (Rotterdamse Academie van Bouwkunst) en Lesley Blom (Willem de Kooning Academie)
Winnaars 1e prijs publieksjury:
Sonja, Yoshi, Andy, Sandra, Gabriel, Kevin, Jimmy, Dilek, Jarred, Mike, Saskia, Zoë, Ayad, Youssef, Benjamin, Berfin, Mindaugus, Olivia, Henk, Theo, Antonio, Zeinab, Maurik, Eva, Casey, Zherrely, Manon en Judith (wijkbewoners)
Winnaars 2e prijs:
Laurens de Munck, Sjoerd Bosch, Pjotr van Noesel en Tim Stoop (TU Delft)
Eervolle vermelding:
Andy Yinglun Tsui (wijkbewoner)

Bekijk alle inzendingen

Klik op de afbeelding om de ontwerpposters te bekijken.

Er zijn teams die zich hebben gericht op één van de twee pleinen (zijde Hoogvlietstraat of zijde Tarwesterk), er zijn ook teams die een plan voor beide pleinen hebben gemaakt.


Over de ontwerpprijsvraag

In de Tarwewijk worden twee pleinen rondom het monumentale schoolgebouw aan de Zwartewaalstraat opnieuw ingericht. Door middel van een ontwerpprijsvraag bepaalt de wijk mee hoe de pleinen ingericht moeten worden. Het programma van eisen is in samenwerking met bewoners en lokale organisaties ontwikkeld. Zij kunnen ook een ontwerp indienen en mee stemmen voor het winnende ontwerp. Studenten mogen ook meedoen aan de prijsvraag.

Een team van wijkbewoners wordt ondersteund door onafhankelijk ontwerpers Judith en Manon.

De deelnemers aan de ontwerpprijsvraag worden uitgedaagd om een inrichtingsplan te bedenken voor een of beide pleinen aan de Zwartewaalstraat. De volgende vraag staat centraal:

‘’Hoe kan met een ruimtelijk ontwerp nieuwe betekenis worden gegeven aan de pleinen?”

Twee pleinen die worden heringericht: plein op de kruising Gaesbeekstraat-Hoogvlietstraat en plein bij gymzaal Tarwesterk, op de kruising Zwartewaalstraat en Blankenburgstraat.

Hoe wordt het winnende ontwerp gekozen?

De beoordeling van de plannen vindt plaats door een publieksstemming (bewoners) en door een vakjury. De drie beste plannen uit de publieksstemming gaan door naar de vakjury. De jury bestaat uit professionals van de gemeente Rotterdam, een wijkvertegenwoordiger en overige vakdeskundigen.

Wat gebeurt er daarna?

De winnaar werkt in samenwerking met ontwerpers van de gemeente Rotterdam het plan verder uit naar een definitief ontwerp. Daarna wordt het plan uitgevoerd.

Zie voor een overzicht van het proces de tijdlijn.

Voor vragen over de prijsvraag, neem contact op met Andrea van de Veldacademie via andrea@veldacademie.nl.


TIJDLIJN

Voorjaar-Herfst 2020

programma van eisen opstellen op basis van input uit de wijk en de gemeente

Voorjaar-Herfst 2020

Winter 2020

Uitschrijving voorbereiden

Winter 2020

1 februari 2021

Publicering prijsvraag en opening inschrijving

1 februari 2021

29 maart 2021

Sluiting inschrijving

29 maart 2021

5 april 2021

Uiterste inleverdatum ontwerp

5 april 2021

8 april – 27 april 2021

Tentoonstelling ontwerpen + publieksstemming

8 april – 27 april 2021

30 april 2021

Prijsuitreiking

30 april 2021

mei – september 2021

Uitwerking ontwerp

mei – september 2021

najaar 2021

Uitvoering

najaar 2021