Over de wijk

Dit vinden…

Jongeren
Jongeren

Hoe kunnen jongeren in de Tarwewijk door middel van groen het beste gefaciliteerd worden om te bewegen? Dat was de hoofdvraag van het onderzoek dat vier studenten van de minor…

Mensen op straat
Mensen op straat

Hoe zien de mensen op straat hun wijk? Studenten Architectuur en Stedenbouw van de TU Delft trokken met een bakfiets gevuld met koffie, thee en koekjes door de wijk. De…

Organisaties in de wijk
Organisaties in de wijk

In de Tarwewijk zijn allerlei organisaties en instellingen actief op het gebied van onderwijs, kunst en cultuur, sport, spelen, religie, gezondheid, zorg, welzijn en meer. Basisschool – onderwijs Kunst en…

Kinderen van de Globe
Kinderen van de Globe

Wat vinden kinderen van de pleinen rondom hun school? In een speciaal ontwikkelt bordspel is er met kinderen van groep 5 en 7 van OBS De Globe nagedacht over mogelijke…