Categorieën

Kinderen van de Globe

Wat vinden kinderen van de pleinen rondom hun school? In een speciaal ontwikkelt bordspel is er met kinderen van groep 5 en 7 van OBS De Globe nagedacht over mogelijke nieuwe invulling.

De leerlingen zouden graag meer speeltoestellen willen hebben, zoals schommels, een glijbaan of een trampoline. Jongens spelen in de pauze voetbal, maar meestal zonder de meisjes. Zij vinden dat er voor hen niet zoveel te doen is. Ze vinden het gezellig om met elkaar te kletsen, maar missen daarvoor een fijne zitplek. Ook wordt er ruimte gemist voor creatieve expressie, zoals dansen.

Lees meer over de ideeën van de leerlingen in het verslag.