Sport (Guus)

Introductie

Iedereen beleeft sport op zijn manier; spelen, sporten, bewegen of ontmoeten. Sporten is leuk, sporten is gezond, maar wat betekent sport voor U? en wat kan sport voor de wijk betekenen? Deze vragen zijn belangrijk met betrekking tot de nieuwe plannen voor de invulling van de pleinen en parken in de Tarwewijk. Sport maakt hier een belangrijk deel van uit en daarom ben ik op zoek naar jullie kennis en ervaring over het gebruik van sportvoorzieningen in de wijk.


Inwoners

Wat betekent sport voor U? Als inwoner van de wijk is het belangrijk om aan te geven welke sportvoorzieningen U belangrijk vindt! Want sport moet er zijn voor iedereen en iedereen beleeft sport op zijn manier. Ik ben op zoek naar de kennis en ervaring van de inwoners die U door middel van onderstaande vragenlijst kunt doorgeven.


Professionals

Wat kan sport voor de wijk betekenen? Als professionals in de wijk is het belangrijk om aan te geven welke sport voorzieningen U belangrijk vindt! Sport kan een aanvulling zijn op de bestaande netwerken en organisaties. En daarom ben ik op zoek naar de kennis en ervaring van de professionals.


Persoonlijk

Mijn naam is Guus, student aan de TU Delft en in samenwerking met de Veldacademie doe ik onderzoek naar hoe openbare sportvoorzieningen in de Tarwewijk de sociale cohesie tussen inwoners kan versterken.


Contact

Fout: Contact formulier niet gevonden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *