Talent Lab Tarwewijk

EEN VERKENNING VAN DE SOCIAAL-RUIMTELIJKE ASPECTEN OM DE TALENTONTWIKKELING VAN DE TARWEWIJKSE JEUGD TE STIMULEREN

Anne-Sophie Wouters

De jeugd in Rotterdam Zuid heeft een beperkt referentiekader. Door het gebrek aan culturele faciliteiten op Zuid ontbreekt het hen aan voorbeeldfuncties en participatiemogelijkheden, waardoor deze kinderen minder geprikkeld worden in het ontwikkelen van hun eigen talenten. Door het inzetten van kunst en cultuur op wijkniveau kan de jeugd in de Tarwewijk beter begeleid worden in hun zoektocht naar hun eigen talenten, wat leidt tot betere kansen op de arbeidsmarkt. Het afstudeerproject ‘Talent Lab Tarwewijk’ van Anne-Sophie Wouters functioneert hierin als platform om de behoeften van de jeugd en het culturele netwerk van Rotterdam samen te brengen. Lees hier verder.