Dit is TOP! – Tarwewijk Ondernemers Platform

Tarwekracht is bezig met het opzetten van een platform voor ondernemers. Een platform dat bijdraagt aan meer samenwerking, meer werk en een sterkere wijkeconomie. Dat is TOP! Tarwewijk Ondernemers Platform Via het platform leren ondernemers elkaar beter kennen, kunnen ze makkelijker contact leggen met de gemeente en ontstaan er mogelijkheden voor samenwerking. Wat hebben ondernemers […]

KennisLokaal Tarwewijk

Het is al lange tijd een probleem dat we kwetsbare bewoners niet goed bereiken. Veel onderzoeken, rapporten en beleidsmaatregelen richten zich vooral op een klein deel van de bevolking: mensen met een hoge opleiding uit welvarende buurten. Zij zijn vaak mondig en willen graag meepraten en meebeslissen. Maar ook andere bewoners willen dat. En dat […]