Projecten

Dit is TOP! – Tarwewijk Ondernemers Platform

Tarwekracht is bezig met het opzetten van een platform voor ondernemers. Een platform dat bijdraagt aan meer samenwerking, meer werk en een sterkere wijkeconomie. Dat is TOP! Tarwewijk Ondernemers Platform Via het platform leren ondernemers elkaar beter kennen, kunnen ze makkelijker contact leggen met de gemeente en ontstaan er mogelijkheden voor samenwerking. Wat hebben ondernemers nodig? Waar liggen gemeenschappelijke belangen en kansen? Kunnen ze elkaar versterken?  Een actief lokaal netwerk levert een positieve bijdrage aan het ondernemingsklimaat en veerkracht in de wijk.  Vanuit het platform worden periodieke netwerkbijeenkomsten georganiseerd, telkens bij een andere ondernemer die als gastheer/vrouw optreedt. Via nieuwsbrieven worden ondernemers op de hoogte gehouden en een netwerkkaart maakt het platform en haar ondernemers zichtbaar.

Lees verder »

KennisLokaal Tarwewijk

Het is al lange tijd een probleem dat we kwetsbare bewoners niet goed bereiken. Veel onderzoeken, rapporten en beleidsmaatregelen richten zich vooral op een klein deel van de bevolking: mensen met een hoge opleiding uit welvarende buurten. Zij zijn vaak mondig en willen graag meepraten en meebeslissen. Maar ook andere bewoners willen dat. En dat is zeker mogelijk, als we hen maar op een goede manier benaderen, met aandacht die aansluit op hun behoeften. Het moet dus anders. Bewoners zouden een stem moeten hebben in alle stappen van het onderzoek, van het vaststellen van het probleem tot het vertalen van resultaten naar oplossingen. Er wordt veel geld besteed aan onderzoek in Zuid, maar bewoners merken daar weinig directe voordelen van. Tarwekracht wil bewoners samen eigenaar maken van stedelijke voorzieningen. Geïnspireerd door het gezamenlijke beheer van natuurlijke hulpbronnen in landelijke gebieden, zoals landbouwgrond (de meent), gaat het in de stad om het gezamenlijke eigendom en beheer van bijvoorbeeld gebouwen, land, energie en kennis. Voor dat laatste wordt het KennisLokaal opgezet: een netwerk (met een fysieke locatie) van bewoners, sociale ondernemers en andere betrokkenen in de wijk die gezamenlijk eigenaarschap oppakken ten aanzien van onderzoek: bij het bepalen van het probleem, het

Lees verder »