Mijnsherenplein

Om meer groen en meer ruimte op straat voor voetgangers, fietsers en kinderen te maken, is het project ‘Campusroute Tarwewijk’ bedacht. Deze route loopt vanaf de Maas tot het Zuidplein. De route bestaat uit tien locaties die in de komende tijd worden heringericht. Eén daarvan is jouw plein! Het Mijnsherenplein.


Ontwerp prijsvraag

In de Tarwewijk worden twee pleinen rondom het monumentale schoolgebouw aan de Zwartewaalstraat opnieuw ingericht. Door middel van een ontwerpprijsvraag bepaalt de wijk mee hoe de pleinen ingericht moeten worden. Het programma van eisen is in samenwerking met de wijk ontwikkeld, de wijk kon ontwerpen insturen en doet ook mee in de selectie van het winnende ontwerp.

De inschrijving van de prijsvraag is op 29 maart gesloten. Vanaf 8 april zijn de plannen te bekijken. Bewoners en lokale organisaties kunnen tot 29 april hun stem uitbrengen.


Het doel voor de herinrichting is om de pleinen te vergroenen en om deze plekken beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners. Om uitgangspunten voor de ontwerpprijsvraag te formuleren is er bij allerlei mensen in de wijk informatie opgehaald. Zo zijn er straatgesprekken gevoerd, zijn er interviews gedaan met lokale organisaties en is er een workshop gedaan met basisschoolkinderen. Dit vormt samen met andere brondocumenten een goed beeld van wat er speelt in de Tarwewijk.


De komende jaren werken gemeente, onderzoekers, lokale organisaties, initiatieven en bewoners samen aan het vergroenen van de Tarwewijk. Pleinen, speel-en sportplekken en parkjes worden aantrekkelijker gemaakt. Ook worden de plekken beter met elkaar verbonden, zodat voetgangers fijn en veilig door de wijk kunnen bewegen.