Ontwerp mee!

Voor een nieuwe inrichting van twee pleinen rondom de Zwartewaalstraat wordt een ontwerpprijsvraag uitgeschreven. Dit betekent dat wijkbewoners, lokale organisaties en studenten een plan kunnen indienen voor de herinrichting van één of beide pleinen. Het winnende plan wordt gekozen door een jury van wijkbewoners en professionals. De winnaar werkt samen met ontwerpers van de gemeente Rotterdam het ontwerp verder uit zodat het gerealiseerd kan worden in de wijk.


Het doel voor de herinrichting is om de pleinen te vergroenen en om deze plekken beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners. Om uitgangspunten voor de ontwerpprijsvraag te formuleren is er bij allerlei mensen in de wijk informatie opgehaald. Zo zijn er straatgesprekken gevoerd, zijn er interviews gedaan met lokale organisaties en is er een workshop gedaan met basisschoolkinderen. Dit vormt samen met andere brondocumenten een goed beeld van wat er speelt in de Tarwewijk.


De komende jaren werken gemeente, onderzoekers, lokale organisaties, initiatieven en bewoners samen aan het vergroenen van de Tarwewijk. Pleinen, speel-en sportplekken en parkjes worden aantrekkelijker gemaakt. Ook worden de plekken beter met elkaar verbonden, zodat voetgangers fijn en veilig door de wijk kunnen bewegen.

Veldacademie coördineert en begeleidt in opdracht van de gemeente Rotterdam de ontwerpprijsvraag. Bij het opstellen van de kaders van de prijsvraag is er samengewerkt met ontwerpers van de gemeente en lokale organisaties, zoals het House of Urban Arts en openbare basisschool De Globe.