Ontwerp mee!

In de Tarwewijk worden twee pleinen rondom het monumentale schoolgebouw aan de Zwartewaalstraat opnieuw ingericht. Door middel van een ontwerpprijsvraag bepaalt de wijk mee hoe de pleinen ingericht moeten worden. Het programma van eisen is in samenwerking met bewoners ontwikkeld, en de wijk doet ook mee in de jurering van de ingezonden ontwerpen.

Je kunt als student, als bewoner, of als lokale organisatie meedoen aan de prijsvraag. De winnaar werkt samen met ontwerpers van de gemeente Rotterdam het ontwerp verder uit zodat het gerealiseerd kan worden in de wijk.


Het doel voor de herinrichting is om de pleinen te vergroenen en om deze plekken beter te laten aansluiten bij de wensen en behoeften van bewoners. Om uitgangspunten voor de ontwerpprijsvraag te formuleren is er bij allerlei mensen in de wijk informatie opgehaald. Zo zijn er straatgesprekken gevoerd, zijn er interviews gedaan met lokale organisaties en is er een workshop gedaan met basisschoolkinderen. Dit vormt samen met andere brondocumenten een goed beeld van wat er speelt in de Tarwewijk.


De komende jaren werken gemeente, onderzoekers, lokale organisaties, initiatieven en bewoners samen aan het vergroenen van de Tarwewijk. Pleinen, speel-en sportplekken en parkjes worden aantrekkelijker gemaakt. Ook worden de plekken beter met elkaar verbonden, zodat voetgangers fijn en veilig door de wijk kunnen bewegen.